WARUNKI UMOWY SERWISOWEJ1. Serwis dokonuje napraw następujących sprzętów zmechanizowanego gospodarstwa domowego: pralki, pralko-suszarki, suszarki do bielizny, zmywarki do naczyń, chłodziarki, chłodziarko zamrażarki, zamrażarki, klimatyzatory, kuchnie gazowe i elektryczne, piekarniki, płyty gazowe i elektryczne (ceramiczne), okapy kuchenne, kuchenki mikrofalowe, odkurzacze, sprzęt drobny jak roboty, miksery, suszarki do włosów, golarki, strzyżarki, czajniki elektryczne, tostery, żelazka, kawiarki, expresy ...
Urządzenia do grzania wody : ogrzewacze przepływowe, bojlery, kotły, piece elektryczne c.o.

2. Wykaz firm dla których świadczymy usługi naprawy w ramach gwarancji i po jej upływie jest umieszczony na stronie Autoryzacje.

3. Inne wyroby oraz produkty innych firm przyjmowane są do serwisu w miarę możliwości wykonania naprawy - warunkowo.

4. Serwis abc Bazyl dokonuje naprawy w ramach posiadanych części zamiennych na magazynie własnym. W przypadku braku możliwości nabycia części zamiennej u producenta lub importera sprzętu, serwis zastrzega sobie prawo do odstąpienia od dokonania naprawy.

5. Serwis abc Bazyl udziela 3 - miesięcznej gwarancji na wykonaną naprawę i 3 - miesięcy na części zużyte do dokonania naprawy, chyba że producent części udziela indywidualnej gwarancji na daną część zamienną.

6. Serwis abc Bazyl zastrzega sobie możliwość naliczania opłaty za składowe w przypadku nieodebrania przez Klienta naprawionego sprzętu w ustalonym terminie. (4 PLN za każdy dzień zwłoki).

7. Po okresie 6 miesięcy sprzęt naprawiony a nieodebrany pomimo jednorazowego listowego lub telefonicznego ponaglenia przechodzi na własność serwisu abc Bazyl.

8. Sprzęt wydawany jest z serwisu na podstawie zwrotu pokwitowania wydanego w dniu przyjęcia sprzętu do serwisu lub w wyjątkowych przypadkach (zgubienie pokwitowania) na podstawie dokumentu tożsamości osoby odbierającej sprzęt.

9. Sprzęty należące do grupy tzw sprzętu ciężkiego (pralki, lodówki, zmywarki...) są naprawiane w domu Klienta po uprzednim telefonicznym kontakcie z serwisem i umówieniu terminu i godziny wizyty technika do naprawy.

10. W przypadku napraw skomplikowanych lub wymagających skorzystania z wyposażenia warsztatowego istnieje możliwość transportu sprzętu na warsztat przez serwis za dodatkową opłatą za czynności transportowe.

11. Wszelkie uwagi i zażalenia na pracę serwisu można zgłaszać do Zarządu Firmy codziennie w godzinach pracy serwisu.