PRACOWNICY SKLEPUZespół pracowników sklepu.Zespół pracowników naszej firmy związany bezpośrednio z handlem składa się z czterech osób. Wszyscy mają długoletnie doświadczenie w zakresie znajomości budowy i awaryjności zmechanizowanego sprzętu domowego. Codzienny kontakt z pracownikami serwisu naszej firmy owocuje szybką reakcją na pojawiające się usterki w zakresie zaopatrzenia w niezbędne części zamienne oraz co za tym idzie na posiadanie ich w ofercie handlowej.